Arkiv for

# odontofobi, Gladnyhet

Den 18. februar snudde Bernt Høye, Helsedepartementet og Helsedirektoratet.

https://www.regjeringen.no/contentassets/5a993fe37deb4193bd6758d34d1dab96/rundskriv_i-7-2017.pdf

 

Etter en uklok endring i regelverket ved årsskifte, et tiltak HD kalte «presisering» ikke regelendring, våknet en hel norsk tannlegestand til opprør på alle plattformer. Når Høyres egen helseminister fremstår i media med sterke insinuasjoner om at tannlegene i Norge jukser ved bruk av trygderefusjoner, var det som å helle salt i såret.

Det er viktig at politiske myndigheter har tillit til sine egne byråkrater og embetsverk. Imidlertid burde Høie vært klok nok til å forstå at noe var feil når virkelighetsoppfatningen var så ulik mellom tannlegene, som han beskylt for juks, og rådgiverne ved tannlegeavdelingen i HD.

Realiteten er at Høie var så opptatt av overskridelse i budsjettet til trygdeytelser til tannlegepasienter at han helte ut babyen med badevannet. I stedet for å undersøke om pengene bevilget til disse ytelse faktisk traff tilsiktede pasienter, falt han for en forklaring fra dårlige rådgivere i HD.

I stedet for å redusere den ytelsen omfang, fjernet man den ved å flytte målstengene i håp om å redusere veksten. Det var lett å skylde på «griske» tannleger.

Etter strekt press har han nå snudd. Bare ikke for odontofobikere. Uten noen form for utredninger eller kunnskapsinnsamling velger han å følge råd fra sine dårlige rådgivere i HD at offentlige penger til hjelp for denne pasientgruppen skal kanaliseres gjennom DOT og Fylkeskommunene. Hvem har født den ideen?

Han har åpenbart latt seg lede av den ideen som går ut på at tannbehandling og behandling av odontofobi er to ulike disipliner. Har noen har fortalt han at tannleger ikke kan tilegne seg nødvendig kompetanse i diagnostisering, behandling av lett psykiatri. Altså odontofobi?

Han tar feil: Noen av oss har jobbet med dette fagfeltet i mange år. Vi har vært på kurs, vi har lært oss kognitive behandlingsteknikker, sedasjon, lystgass, samarbeid med psykologer og fastleger. Vi har mye kunnskap. Mange har gjort investeringer for å behandle disse pasientene best mulig.

Hvor mye er det ingen som vet, for det trenger øyensynlig ikke de besluttende myndigheter før de legger alle penger til odontofobibehandling i en kurv. I DOT.

Dette er ikke kunnskapsbasert tannhelsepolitikk. Det er høyst uvitenskapelig.  Jeg trodde heller ikke det var partiets Høyres helsepolitikk, men nå er det visst det?

Nå er nytt rundskrift gjeldene. Det er særlig tannlegehjelp til pasienter med en vesentlig svekket allmennehelse dette omhandler. Det er nemlig slik at også munnhelsen står i vesentlig fare for forfall ved alvorlige sykdommer andre plasser i kroppen. Slike pasienter har ofte ikke kapasitet eller evner til å gjøre det daglige vedlikehold som gjør at de kan beholde en funksjonell munnhelse. Det var stortinget som i sin tid besluttet at disse pasientene skulle få behandling i det private behandlingsapparatet ved hjelp av delvis trygdefinansiert behandling. Underlig nok kom forslaget fra Fremskrittspartiet.

Det er utrygge tider for tannlegestanden fremover. Det hadde vært til hjelp om man nå ble enige om hva tannlegene skal styre med i fremtiden. Endringene kommer både i fag, utdannelse, organisering og finansiering. De styres ikke av oss, men vi kan påvirke om vi vill.

Kristiansand 20. feb. 2018