Anbud og offentlig kjøp av private tannhelsetjenester

Anbud på tannhelsetjenester.

#tannhelsetjeneste, #anbud, #tannhelsespesialister, #NTF

I dag har jeg gjort noe helt nytt: Jeg har vært til «anbuds konferanse» i Kristiansand med Vest Agder Fylke.

Lille Vest Agder Fylkeskommune har funnet ut at det er fruktbart å utlyse anbudskonkurranse for leveranser av noe tannhelse spesialisttjenester.

Dette gjør de før prosessen med sammenslåing av Agderfylkene hvor befolkningstallet øker fra 130.000 til 250.000.

Disse er i fagområdet endodonti, oralkirurg, periodonti og protetikk. Ikke all protetikk, bare den spesialistprotetikken som ikke inkluderer implantatprotetikk.

Forklaringen på utlysningen gjennom Doffin.no (www.doffin.no) er at EU nå har pålagt at alle offentlige anskaffelser over 1,3 mill NOK skal legges ut på anbud. Dette mener man også gjelder helsetjenester, men det stemmer ikke ifølge min egen advokat.

I veileder for anbudstjenester for offentlige innkjøp er der andre regler for innkjøp av helsetjenester. Dette hadde innkjøpsansvarlig ikke helt fått med seg.

I Vest Agder har man enkelt nok benyttet standard anbudsformular vanligvis til bruk ved innkjøp av varer og utstyr og bruk enkle omskrivninger for å kjøpe tannhelsetjenester.

Heldigvis møtte jeg med egen advokat, og sammen måtte vi ta innkjøpsansvarlig i Fylkeskommunen i lære om både innkjøpsregelverk og forskjellen mellom immaterielle og materielle verdier og kostnader i tannhelsetjenesten.

En liten påminnelse om at det var pasienter og mennesker vi snakket om var også på sin plass.

Jeg tror nye anbudsdokumenter vil bli utformet i nær fremtid. Håper de blir bedre.

Det hører med til historien at anbudskonkurranse om tannhelsetjenester er nytt i Norge, også spesialisttjenester. Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) med sine «distriksbaserte» tannhelsetjenestens kompetansesentra sør, øst , nord og vest (TKS) (http://tksor.no/) har altså ikke tilstrekkelig kompetanse og personale til å behandle pasientene sine som de har ansvar for iht lov om Tannhelsetjenester. (https://helsedirektoratet.no/lover/tannhelsetjenesteloven)

Av den grunn ønsker de kjøpe tjenester fra den private tannhelsetjenesten hvor de fleste spesialistene arbeider.

Siden dette er en overraskende og vesentlig endring i norsk tannhelseleveranse tenkte jeg at her var det viktig at vår fagforening NTF, (http://www.tannlegeforeningen.no/default.aspx) kom på banen.

Tross alt burde det være til tannlegenes felles interesse å melde sitt ønske om å delta  i utformingen og innholdet i slike anbud, særlig om dette blir en presedens mellom andre fylkeskommuner og leverandører rundt om i Norge.

I dag kom beskjeden:» NTF  har dessverre ikke sett det som hensiktsmessig og kunnet prioritere en jurist fra sekretariatet skulle være til stede i møtet» (anbudsmøte i Kristiansand )

Jeg er ikke alene medlem av NTF som undrer seg på hva som egentlig er tilstrekkelig viktig for at Tannlegeforeningen vil komme på banen? Er det Oslogryta som er referansestandard for deres aktivitet?

God kveld