Hvem er Tannsmeden og hva vil jeg med denne bloggen?

Bilde av Egil

Egil Lind, Tannsmed!

En gang jeg var på ferie hjemme i Norge fra mine studier i odontologi I London på syttitallet i forrige århundre var det min far som benevnte meg den ærefulle tittel Tannsmed. Han var på den tiden lektor i den høyere skole og var egentlig en akademiker av den eldre skole. At sønnen studerte til et slik håndfast yrke som tannlege var nokså fjernt fra hans hverdag. Hos tannlegen hadde han riktig nok vært, men betegnende nok oppfattet han, som mange andre fremdeles gjør, tannlegegjerningen som et håndverk der tenner skulle smies.

Mye vann har rennet gjennom elva siden da og etter en lang karriere i yrket har jeg erfart at en ting er å lære seg den faglige dyktighet i å smi tenner, noe helt annet er å levere helsetjenester til folket, om det så være tannhelsetjenester eller annet.

I krysningen mellom økonomi, politikk og sykdomsforekomst ( epidemiologi) møter tannlegen mange utfordringer han/hun ikke er forberedt på fra sine studier. Disse utfordringene endrer seg i en endrende verden. Dette engasjerer meg. Dette vil jeg presentere i denne bloggen. Dette er min plattform og her er jeg selv redaktør. Håper du følger meg.

Noen er glad i endo

Noen er glad i endo